Suzuki talentų ugdymo koncepcija

 

Dar prieš 70 metų japonų mokslininkas dr. Šiniči Suzuki iškėlė mintį, jog žmogaus talentas nėra įgimtas. Jis įgyjamas iš supančios aplinkos – žmonių! Juk kiekvienas bet kurioje šalyje gimęs sveikas kūdikis išmoksta savo gimtąją kalbą, ir net ne vieną! 

Prigimtinės vaiko galios ugdytis bet kurioje lavinimo sferoje yra beribės, svarbu panaudoti tinkamą metodą joms atskleisti. Anot dr. Suzuki, kiekvienas sveikas ir laiku pradėtas ugdyti vaikas gali išlavinti puikią muzikinę klausą, o taip pat atskleisti prigimtinį talentą bet kurioje meno ar mokslo sferoje.

Suzuki metodas yra grindžiamas kryptingu muzikiniu ugdymu. Kodėl? Nes muzika (kaip ir gimtoji kalba) – vienas prieinamiausių įrankių, tinkamų bet kurio amžiaus vaiko susikaupimui, dėmesiui, kantrybei ir kitoms svarbioms savybėms ugdyti.

Kuo mes skiriamės nuo kitų mokyklų?

Nėra negabių vaikų

Suzuki ugdymo filosofija pasižymi giliu humanizmu ir tikėjimu, jog „nebus nurašytų vaikų“. „Kai mokymosi pagrindas yra meilė, pats mokymosi procesas vaiko charakteryje augina pasitikėjimą, džiaugsmingumą, moko suvokti grožį“.

Vienas žingsnis

Pamokos neperkrautos informacija, akcentuojame esminius dalykus. Svarbu taisyti tik vieną klaidą ir išmokyti vieno naujo dalyko. Naujos žinios papildo ir pamažu padeda formuoti naujus įgūdžius. Mokymasis po žingsnelį – sėkmės garantas įtvirtinant įgūdžius ir žinias.

Kartojimas

Vienintelis receptas pasiekti gerų rezultatų yra niekad nenusivilti vaiko gebėjimais, nuolat kartoti išmoktą medžiagą ir stengtis skirtingai būdais paaiškinti ar parodyti sunkesnius dalykus. Mūsų pamokose labai svarbus dėstymo sistemingumas ir nuoseklumas pateikiant informaciją. Informacijos įtvirtinimui pamokose nuolatos pakartojama ankstesnėse pamokose išeita medžiaga ar jos dalis.

Individualus mokymosi tempas

Mes įsitikinę, jog labai svarbu vaikui kelti realius, jo amžių, gebėjimus, interesus atitinkančius reikalavimus, o ne galvoti, kad jis turi pasiekti tai, ko pageidauja tėvai ir mokytojai. Per dideli lūkesčiai ir reikalavimai gali turėti daugiau žalos nei naudos, todėl mokant vaiką jokiu būdu negalima skubėti. Už mokymosi nesėkmes vaikas niekada nepeikiamas, visą atsakomybę prisiima suaugusieji.

Tėvų dalyvavimas

Tėvų dalyvavimas ugdymo procese yra privalomas visais amžiaus tarpsniais. Jie konsultuojami ugdymo klausimais, organizuojant ugdymo procesą namuose, kuriant saugias mokymosi aplinkas, nenaudojant psichologinės prievartos. Tėvai privalėtų su vaiku kasdien aptarti jo mokymosi pasiekimus: atviras pokalbis prieš miegą veikia palankiau, nei įkyrus namų darbų tikrinimas.

Skatiname bendradarbiavimą, o ne konkurenciją

Dirbdami kartu vaikai išmoksta vieni kitus pažinti, mokosi toleruoti kito asmens nuomonę ir poreikius, auga pasitikėjimas ir pagarba kitam. Bendradarbiaujant ugdoma mokinių atsakomybė ne tik už savo veiksmus, tačiau ir už draugus. Juk vienas lauke ne karys!

Koncentruojamės į įdėtas pastangas, o ne į rezultatą

Esame įsitikinę, jog vaikai negali būti lyginami tarpusavyje, t.y., kiekvienas vaikas mokosi savo tempu. Orientuojamės į individualius vaiko laimėjimus. Palyginimai gali pažeminti vaiko orumą ir sumažinti vaiko mokymosi motyvaciją. Mokymosi motyvaciją skatina ne sėkmingai atlikta užduotis, bet pastangos, įdėtos ją atliekant.

Dvasingumas ir moralinių vertybių puoselėjimas

Matydamas tinkamą pavyzdį ir jį pamėgdžiodamas bei visais pojūčiais absorbuodamas supančią aplinką, vaikas sąmoningai ir nesąmoningai perima vertybes ir įgūdžius, kurie skatina jo asmenybės raidą. Mes skiriame ypatingai daug dėmesio pagarbai vieni kitiems, šeimai, kultūrai, tradicijomis ir bendruomeniškumui.

Skiepijame meilę mokymuisi

Natūrali žmonių reakcija į stresą – išvengti to, kas juos slegia ir gąsdina. Vaikas turi jausti, kad tėvai ir mokytojai džiaugiasi jo daroma pažanga. Šiais laikais žinios yra pasiekiamos vieno mygtuko paspaudimu! Kad vaikas norėtų jį paspausti, suaugę neturi spausti vaiko.

Koncertai, renginiai ir rečitaliai

Mūsų mokykloje vyksta daugybė įvairių renginių. Vaikai auga kultūringoje ir intelektualioje aplinkoje. Grodami instrumetu jie sutelkia dėmesį, įgauna atkaklumo, sužino, kad norint pasiekti tikslą turi įdėti daug darbo. Koncertų metu vaikai įgyja pasitikėjimą savimi, įpranta būti scenoje, laisvai dėstyti savo mintis. Tai įgūdžiai, kurie juos lydės visą gyvenimą bet kurioje pasirinktoje specialybėje.

Telefonas pasiteiravimui: +370 68586778
El. paštas: mokykla@talentas.lt

Priėmimas į mokyklą