ATVIRŲ DURŲ DIENOS!

Kviečiame būsimus penktokus sužinoti daugiau apie Kauno Suzuki progimnaziją. Atvirų durų diena vyks ir Jūsų lauksime 2024m. kovo 5 d. 18 val. Stulginskio 61 (Aktų salėje).

KAUNO SUZUKI PROGIMNAZIJA

Registracija į Kauno Suzuki progimnazijos ATVIRŲ DURŲ DIENĄ

Registracija į renginį

Talentas nėra įgimtas:

Suzuki ugdymo filosofija

Skaityti daugiau

Suzuki mokyklos idėja – laimingas vaikas! O pagrindinės mokykloje puoselėjamos vertybės – laiminga, kultūringa ir kūrybinga asmenybė.

Suzuki metodas – tai daugiau negu mokykla. Ji remiasi unikaliu esminiu principu – kiekvienas gali išmokti! Kiekvienas vaikas gali išmokti būdamas puikioje mylinčioje ir lavinančioje aplinkoje.

Suzuki apima muzikavimą, bendrąjį lavinimą, šeimų švietimą, artimą visų suaugusiųjų, susijusių su vaikų ugdymu, bendravimą. Tai išeina iš mums įprastų mokyklos ribų, o mokykla tampa atvira žmonėms, galintiems ir norintiems prisidėti prie kasdieninio vaikų lavinimo.

Juk visi vaikai išmoksta kalbėti be ypatingų pastangų. Jei šis natūralus mokymosi būdas bus pritaikytas besimokant bet kurį kitą dalyką, tuomet mokytis ir išmokti bus taip pat lengva ir smagu.

Šin‘iči Suzuki šį procesą pavadino Motinos kalbos metodu, o visą pedagoginę sistemą – Talentų lavinimu.

Ugdymas per muziką:

Suzuki mokykla nėra muzikos mokykla

Mes naudojame muziką kaip įrankį auginti kūrybingą, intelektualų, kultūringą vaiką!

Vaikas, grodamas instrumentu:

  • lavina kantrybę, susikaupimą, dėmesio koncentraciją, atmintį, gebėjimą savarankiškai atlikti darbą iki galo;
  • vystosi judesių koordinacija, smulkioji motorika, padedanti rašymui;
  • formuojasi jautrumas visur pajusti grožį;
  • iš mokymo bei viešų pasirodymų eliminuojami vaiko sutrikimas ir įtampa, baimė;
  • užtikrinamas savo vertės pajautimas, skatinamas noras su pasitikėjimu demonstruoti savo gebėjimus.

Šalia privalomo raštingumo ir dalykinių žinių, Suzuki mokykla užtikrina keturias XXI a. būtinas kompetencijas – kūrybiškumą, mokėjimą bendradarbiauti ir komunikuoti diskusijose, kritinį mąstymą.

Mes tikime, kad visos žmogaus galimybės slypi jo viduje, ir tik nuo aplinkos, jį supančių žmonių priklauso, ar talentas bus atskleistas. Kokia ugdomoji aplinka bus sudaryta augančiam vaikui, tokią jis ją perims.

Suzuki metode – vaikas – tėvas – mokytojas – trys vienodai svarbios ugdymo grandys, nesuteikiant pirmenybės ir neatmetant nė vienos iš jų. Mokytojų uždavinys – ne tik suteikti profesionalių žinių ir įgūdžių, bet ir išmokyti moksleivio šeimos narius, kokiais būdais padėti vaikui namuose.

Stipri bendruomenės dvasia, tikras ir dažnas tėvų dalyvavimas visose vaikų ir mokytojų veiklose, atviras ir gyvas bendravimas, pagarba ir kultūringas elgesys su aplinkiniais – tai pasiekta skiriant dėmesį ne tik dalykų mokymui, bet ir mokymo būdams. Kartu lankomi koncertai, rengiami vaikų rečitaliai, grojama kameriniuose koncertuose įvairios sudėties ansambliais. Tad kultūringas laiko praleidimas užtikrinamas visiems mokyklos bendruomenės nariams.

Bendruomenės  ir ugdymo aplinkos svarba vaikui

Tėvų dalyvavimas ugdymo procese

Skaityti daugiau

Ugdymo principai:

Atsižvelgiame į išskirtinumą atskleidžiant kiekvieno mokinio gabumus

Skaityti daugiau

Mokinių mokymosi stiliai ir greitis skiriasi. Individualus dėmesys, atsižvelgiant į vaiko temperamentą ir charakterio savybes, susitarimai su tėvais ir visapusiška pagalba susidūrus su sunkumais padeda atskleisti kiekvieno  vaiko asmeninius gabumus. Greitiesiems – daugiau užduočių ir kantrybės lavinimo, lėtiesiems – daugiau pakartojimų ir pagyrimų už pastangas.

Pažinti save, savo mokymosi stilių, savo charakterį – šis žinojimas gyvenime padės ne mažiau, negu dalykinės žinios. Gebėjimas įveikti silpnybes ir parodyti gražiausias savo asmenybės puses  – svarbi Suzuki mokyklos darbo dalis. Vaikai auga greitai, kartu auga pasitikėjimas  savimi ir savarankiški sprendimai.

Kūrybiškumas, komunikacija, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas – svarbiausios kompetencijos šio amžiaus mokiniui – Suzuki ugdyme propaguojami nuo praeito amžiaus vidurio.

Kūrybiškumas lavinamas per meninės pakraipos pamokų gausą, komunikacija – per skatinimą pasisakyti, pagrįsti savo nuomonę, pozityviai priimti kritiką, kritinis mąstymas – klausimų uždavimą ir kartu su mokytoju ieškojimą atsakymų į juos per visas pamokas, bendradarbiavimas – per grupinį darbą rengiant projektus, ieškant geriausių sprendimų, buriantis į komandas ir ansamblius bei tėvų ir mokytojų pavyzdį.

Bendruomenė ir ugdymo aplinka:

Tėvų dalyvavimas ugdymo procese

 

Mes tikime, kad visos žmogaus galimybės slypi jo viduje, ir tik nuo aplinkos, jį supančių žmonių priklauso, ar talentas bus atskleistas. Kokia ugdomoji aplinka bus sudaryta augančiam vaikui, tokią jis ją perims.

Mes skatiname bendradarbiavimą, pagalbą vieni kitiems, o ne konkurenciją.  Vaikai mokosi iš mokytojų, vieni iš kitų, iš mokymosi procese dalyvaujančių tėvų. Augame kartu.

Tėvų pavyzdys – didžiulė vertybė, tad jų įsitraukimas į vaiko mokymąsi visada džiugina. Suzuki mokykloje visos pamokos yra atviros, visi mokytojai pasirengę konsultuoti , ką ir kokiais būdais dar galima nuveikti pakeliui į sėkmę. Vaikai perima šeimos nuotaikas, tad mokykloje smagu ir tėvams.  Visi žinome vieni kitų vardus!

Suzuki mokykloje muzika naudojama kaip įrankis auginti kūrybingą, intelektualų, kultūringą vaiką!

Kiekvienam suteikiama galimybė išmokti groti bent vienu muzikos instrumentu – fortepijonu, smuiku, violončele, gitara arba fleita. Muzikuojant ypač sparčiai vystosi vaiko koordinacija, smulkioji motorika, jautrėja klausa, ilgesniam laikui sukaupiamas dėmesys, lavėja atmintis. Šie įgūdžiai praverčia bet kuriam mokomajam dalykui ir yra įsisavinami visam gyvenimui.

Pridėjus dr. Š.Suzuki filosofijos dalį, kad „…nėra negabių vaikų“, o už vaiko sėkmę (arba nesėkmę!) atsakingi suaugusieji, mokytis Suzuki metodu yra tiesiog smagu. Tad mokykloje svarbūs ir mokymosi rezultatai, ir malonus mokymosi procesas.

Ugdymas per muziką:

Suzuki mokykla nėra muzikos mokykla

Skaityti daugiau

Absolventų prisiminimai iš Suzuki mokyklos

„Iš kai kurių dalykų gyvenime išaugama, o kai kurie pasilieka su mumis amžinai. Suzuki pradinės mokyklos daleles su savimi nešiojuosi ir dabar. Nors nuo tų vaikystės dienų prabėgo jau daugiau nei dešimt metų, iki šiandien gyvos ne tik ten užsimezgusios draugystės, bet ir tam tikri įgūdžiai – gebėjimas groti pianinu, pomėgis dainuoti, potraukis menui bei literatūrai. Ši įstaiga nusipelno tik pačių gražiausių žodžių, nes ji tapo laiptais tolesniame gyvenimo kelyje ir paliko pačius šilčiausius prisiminimus.”

Domantė Vaišvylaitė,
Redaktorė, Vilniaus universiteto absolventė

„Per ketverius metus Suzuki mokykloje pasiekiau daug daugiau nei išmokau taisyklingai rašyti, sudėti ir atimti ar groti gitara. Bene ryškiausi prisiminimai – rečitaliai, vaidinimai tėvams ir koncertai. Niekada nepamiršiu to nepaprasto jausmo prieš pat tau išeinant ant scenos, kai visos akys nukreiptos į tave ar tavo klasę ir visi džiaugiasi tavo daina ar gėrisi šokiu – tada atsiperka begalinės pasiruošimo, jaudulio ir laukimo valandos. Manau, kad tokia aplinka, kokia sukuriama Suzuki, yra visiškai unikali ir nepaprasta. Kiekvienas gali groti instrumentais, planuoti savo koncertus ar rečitalius. Būtent tai leidžia visiems savaip išsireikšti, būti kūrybingiems ir autentiškiems. O juk būtent tokiems žmonėms priklauso ateitis. Tie, kas iš mažų dienų turės patirties ant scenos, mokės surasti originalų sprendimą, turės daug didesnių galimybių tiek ateities moksluose, tiek visame gyvenime. Suzuki mokykla – tik puikus pirmas žingsnis.”

Jogaila, Suzuki abiturientas, 
ne kartą dalyvavęs tv laidoje „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“. Dabar mokosi Kauno jėzuitų gimnazijoje.

„Laikui bėgant, vis labiau vertinu, kokią puikią progą turėjau vaikystėje. Viskas – nuo pamokų iki pertraukų, nuo mokytojų iki šviežių cinamono bandelių bufete – išvystė šviesią, saugią, žingeidžią ir kūrybišką aplinką vystytis jaunai asmenybei. Jau būdamas pradinuku turėjau įtarimą, kad mokausi mokykloje, kurios metodika nesistengia „įstatyti” žmogų į standartinius rėmus, o suteikia visus reikiamus įrankius „susikalti” juos pačiam. Laisvės pojūtis ir susiformavusi pasaulėžiūra nuo Suzuki pradinės laikų bent jau pasąmoningai jaučiasi ir palieka gražius ženklus gyvenime”.

Lukas Pilkauskas
SAE Institute (London), garso inžinierius, garso dizaineris

 

Nesate tikri ar Suzuki tinka Jūsų vaikui?

Registruokitės susitikimui:

Tel.: +370 68586778
El. paštas: mokykla@talentas.lt

Priėmimas į mokyklą