Priėmimas į 5-ąją progimnazijos klasę
Į 5-ąją Suzuki progimnazijos klasę nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio priimami vaikai, gimę 2012/2013 m.
 
 
Reikalingi dokumentai:

 

 1. Motyvacinis būsimo mokinio laiškas*,
 2. prašymas (atsisiųsti prašymą),
 3. gimimo liudijimo (paso) kopija,
 4. dvi dokumentinės vaiko nuotraukos,
 5. pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos,
 6. papildomų akademinių pasiekimų sertifikatai (olimpiados, konkursai, turnyrai, ir kt.),
 7. sveikatos pažymėjimas (pateikti iki 2023.09.01).
 
Prašymą siųsti: mokykla@talentas.lt
 
*Motyvacinis laiškas turi būti parašytas ranka, laiško forma, vieno A4 puslapio formato, simbolių skaičius ir turinys priklauso nuo rašančiojo
 
Formuojamos dvi penktosios klasės nuo 26 iki 30 mokinių.
Susirinkimai su mokyklos administracija bus organizuojami pateiktų prašymų pagrindu.
Mokinių priėmimas bus organizuojamas Kauno m. savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu.
Priėmimas į pirmąją klasę
Į pirmąsias klases nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio priimami vaikai, gimę 2016/2017 m.
 
Vaikams, gimusiems 2012-2014 m., sudaromos galimybės mokytis antrose, trečiose, ketvirtose klasėse (jeigu atsiranda laisva vieta). Papildomai reikalingas pasiekimų ir pažangos vertinimo dokumentas iš buvusios mokyklos. Pageidautini akademinių pasiekimų sertifikatai (konkursai, olimpiados, ir kt.).
 
Reikalingi dokumentai:

 

 1. motyvacinis šeimos laiškas*,
 2. prašymas (atsisiųsti prašymą),
 3. gimimo liudijimo (paso) kopija,
 4. dvi dokumentinės vaiko nuotraukos,
 5. sveikatos pažymėjimas (pateikti iki 2023.09.01).
 
Prašymą siųsti: mokykla@talentas.lt
 
*Motyvacinis laiškas turi būti parašytas Word programa, Times New Roman šriftu, 12 šrifto dydžiu,  vieno A4 puslapio formato, simbolių skaičius ir turinys priklauso nuo rašančiojo.
 
Formuojamos 5 pirmosios klasės nuo 20 iki 24 mokinių.  
Susirinkimai su mokyklos administracija bus organizuojami pateiktų prašymų pagrindu.
Mokinių priėmimas bus organizuojamas Kauno m. savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu.
Priėmimas į priešmokyklinę klasę
Į priešmokyklines klases nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio priimami vaikai, gimę 2017/2018 m.
 
Reikalingi dokumentai:

 

 1. prašymas (atsisiųsti prašymą),
 2. gimimo liudijimo (paso) kopija,
 3. dvi dokumentinės vaiko nuotraukos,
 4. sveikatos pažymėjimas (pateikti iki 2023.09.01).
 
Prašymą siųsti: mokykla@talentas.lt
 
Formuojamos 5 priešmokyklinės klasės nuo 15 iki 20 vaikų grupėje.
Susirinkimai su mokyklos administracija bus organizuojami pateiktų prašymų pagrindu.
Mokinių priėmimas bus organizuojamas Kauno m. savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu.