Priėmimas į 5-6 klases
Į progimnazijos penktąsias ir šeštąsias klases 2021 m. priimami vaikai, gimę 2010 ir 2009 m.  
 
 
Reikalingi dokumentai:

 

 1. prašymas (atsisiųsti prašymą),
 2. gimimo liudijimo (paso) kopija,
 3. dvi dokumentinės vaiko nuotraukos,
 4. pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos,
 5. papildomų akademinių pasiekimų sertifikatai (olimpiados, konkursai, turnyrai, ir kt.),
 6. sveikatos pažymėjimas (pateikti iki 2021.09.01).
 
Prašymą siųsti: mokykla@talentas.lt
 
Formuojamos 2 penktosios ir 1 šeštoji klasės nuo 24 iki 30 mokinių.
Susirinkimai su mokyklos administracija bus organizuojami pateiktų prašymų pagrindu.
Mokinių priėmimas bus organizuojamas Kauno m. savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu.
Priėmimas į pradinę klasę
Į pirmąsias klases 2021 m. priimami vaikai, gimę 2014/2015 m.  
 
Vaikams, gimusiems 2011-2013 m., sudaromos galimybės mokytis antrose, trečiose, ketvirtose klasėse (jeigu atsiranda laisva vieta). Papildomai reikalingas pasiekimų ir pažangos vertinimo dokumentas iš buvusios mokyklos. Pageidautini akademinių pasiekimų sertifikatai (konkursai, olimpiados, ir kt.).
 
Reikalingi dokumentai:

 

 1. prašymas (atsisiųsti prašymą),
 2. gimimo liudijimo (paso) kopija,
 3. dvi dokumentinės vaiko nuotraukos,
 4. sveikatos pažymėjimas (pateikti iki 2021.09.01).
 
Prašymą siųsti: mokykla@talentas.lt
 
Formuojamos 4 pirmosios klasės nuo 20 iki 24 mokinių.  
Susirinkimai su mokyklos administracija bus organizuojami pateiktų prašymų pagrindu.
Mokinių priėmimas bus organizuojamas Kauno m. savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu.
Priėmimas į priešmokyklinę klasę
Į priešmokyklines klases 2021 m. priimami vaikai, gimę 2015/2016 m.
 
Reikalingi dokumentai:

 1. prašymas (atsisiųsti prašymą),
 2. gimimo liudijimo (paso) kopija,
 3. dvi dokumentinės vaiko nuotraukos,
 4. sveikatos pažymėjimas (pateikti iki 2021.09.01).
 
Prašymą siųsti: mokykla@talentas.lt
 
Formuojamos 4 priešmokyklinės klasės nuo 15 iki 20 vaikų grupėje.
Susirinkimai su mokyklos administracija bus organizuojami pateiktų prašymų pagrindu.
Mokinių priėmimas bus organizuojamas Kauno m. savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu.